Plan organizacji wystawy 

w szkole

 

1. Przyjazd godzinę przed wystawą (wyeksponowanie kolekcji),
2. Udostępnienie sali gimnastycznej oraz trzy ławki szkolne,
3. podzielenie uczniów na grupy (w grupie 80-130 dzieci),
4. czas trwania prelekcji jednej grupy – 1 godzina lekcyjna,
5. w przerwie zmiana grup.

Prelekcja prowadzona jest w klimacie ciekawych opowieści i historyjek przystosowanych do różnych poziomów klas podstawowych.

Klasy 0-3

Nawiązywanie do filmów animowanych o tematyce morskiej, budowa muszli małża i ślimaka.

 

klasy 4-6

Porównanie dwóch ekosystemów – Morza Bałtyckiego i Wielkiej Rafy Koralowej, omówienie bursztynu i inkluzji.

 

klasy 7-8

Poszerzenie wiadomości o ochronie przyrody CITES, ewolucja na przykładzie skrzpłocza, ciekawe wiadomości o Australii.

 

Młodzież dostaje do ręki muszlę małża i ślimaka, może je porównać i posłuchać, czy szumią, planszę z zębami rekina, a także skorpiona zatopionego w żywicy.